????
ENGLISH ▼
X

Pogoji za milijone proizvajalcev | Pogoji uporabe

Spodaj najdete najnovejša določila in pogoje podjetja Million Makers (»Pogoji uporabe«).

Prosimo, pozorno preberite te pogoje. Dostop do in uporabo izdelkov Million Makers ("Izdelki"), storitev Million Makers ("Storitve") in spletnega mesta Million Makers https://MillionMakers.com/ ("Spletno mesto") ali katere koli poddomene, vključno z katere koli njene vsebine je odvisno od vašega soglasja s temi pogoji. Prebrati morate, se strinjati in sprejeti vse pogoje, ki jih vsebujejo ti pogoji. Z ustvarjanjem računa ali uporabo ali obiskom našega spletnega mesta ali izdelkov ali storitev ste zavezani tem pogojem in navajate, da še naprej sprejemate te pogoje.

Vaš račun za milijone ustvarjalcev

  Če ustvarite račun na spletnem mestu, ste odgovorni za vzdrževanje varnosti svojega računa in ste v celoti odgovorni za vse dejavnosti, ki se izvajajo v okviru računa, in vsa druga dejanja, ki se izvajajo v zvezi z računom. Strinjate se, da boste zagotavljali in vzdrževali točne, aktualne in popolne podatke, vključno z vašimi kontaktnimi podatki za obvestila in druga naša sporočila ter vašimi podatki za plačilo. V zvezi s svojim računom ne smete uporabljati lažnih ali zavajajočih informacij ali trgovati z imenom ali ugledom drugih, Million Makers pa lahko spremeni ali odstrani kakršne koli informacije, za katere meni, da so neprimerne ali nezakonite, ali kako drugače verjetno izpostavijo Million Makers zahtevkom tretje osebe. Strinjate se, da bomo lahko sprejeli ukrepe za preverjanje točnosti podatkov, ki ste nam jih posredovali.

 

  Odgovorni ste za sprejem razumnih ukrepov za varovanje zaupnosti svojega uporabniškega imena in gesla. Takoj morate obvestiti Million Makers o kakršni koli nepooblaščeni uporabi vaših podatkov, računa ali kakršnih koli drugih kršitvah varnosti. Million Makers ne bo odgovoren za kakršna koli dejanja ali opustitve, vključno s kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica takšnih dejanj ali opustitev.

Odgovornosti uporabnikov MillionMakerjev, izdelkov in / ali storitev

  Vaš dostop do spletnega mesta "MillionMakers.com" in vsa vaša uporaba spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev mora biti zakonita in mora biti v skladu z vsemi pogoji in vsemi drugimi sporazumi med vami in Million Makers in / ali MM Solutions INC in / ali Million Makers LLC in / ali MM LLC in / ali Million Makers Solutions INC in / ali MM LTD. in / ali Million Makers LTD.
  Ko dostopate do spletnega mesta „MillionMakers.com“, izdelkov in / ali storitev ali ga uporabljate, se morate ves čas vesti vljudno in spoštljivo. Izrecno prepovedujemo kakršno koli uporabo spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev in strinjate se, da spletnega mesta ne boste uporabljali za kar koli od naslednjega:
 • Sodelovanje v ravnanju, ki bi pomenilo kaznivo dejanje, povzročilo civilno odgovornost ali kako drugače kršilo katero koli mestno, državno, nacionalno ali mednarodno zakonodajo ali predpis, ki ne bi bil v skladu s sprejetim internetnim protokolom.
 • Komuniciranje, prenos ali objavljanje gradiva, ki je zaščiteno z avtorskimi pravicami ali je v drugi lasti tretje osebe, razen če ste lastnik avtorskih pravic ali če imate dovoljenje lastnika, da ga objavi.
 • Komuniciranje, posredovanje ali objavljanje gradiva, ki razkriva poslovne skrivnosti, razen če ste v njihovi lasti ali če imate dovoljenje lastnika.
 • Komuniciranje, prenos ali objavljanje gradiva, ki krši katero koli drugo pravico intelektualne lastnine, zasebnosti ali objave drugega.
 • Poskus kakršnega koli poseganja v spletno mesto ali naša omrežja ali varnost omrežja ali poskus uporabe naše spletne strani za nepooblaščen dostop do katerega koli drugega računalniškega sistema.
 • Dostop do podatkov, ki niso namenjeni vam, ali prijava na strežnik ali račun, do katerega niste pooblaščeni.
 • Poskus preiskave, skeniranja ali preizkušanja ranljivosti sistema ali omrežja ali kršitve varnostnih ukrepov ali ukrepov za preverjanje pristnosti brez ustreznega pooblastila (ali uspeh v takem poskusu)
 • Poskus poseganja ali motenja delovanja spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev ali zagotavljanja storitev katerim koli drugim uporabnikom spletnega mesta, ponudniku gostovanja ali omrežju, vključno z, neomejeno, s pomočjo oddaje virusa na spletno mesto, preobremenitev, "poplava", "bombardiranje pošte" ali "strmoglavljenje" spletnega mesta.

Poleg tega, če upravljate račun, prispevate na račun, objavljate gradivo na spletnem mestu, objavljate povezave na spletnem mestu ali kako drugače dajete gradivo na voljo na spletnem mestu (kakršno koli takšno gradivo, »Vsebina«), ste izključno odgovorni vi za vsebino in kakršno koli škodo in škodo, ki izhaja iz te vsebine. To velja, ne glede na to, ali zadevna vsebina predstavlja besedilo, grafiko, zvočno datoteko ali računalniško programsko opremo. Z omogočanjem vsebine izjavljate in jamčite, da:

 • prenos, kopiranje in uporaba vsebine ne bo kršilo lastniških pravic, vključno z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami ali pravicami poslovne skrivnosti katere koli tretje osebe.
 • če ima vaš delodajalec pravice do intelektualne lastnine, ki jo ustvarite, ste (i) prejeli pisno dovoljenje delodajalca za objavo ali dajanje na voljo vsebine, vključno z, vendar ne omejeno na katero koli programsko opremo, ali (ii) od delodajalca zavarovali pisno opustitev glede vseh pravic do vsebine ali do nje.
 • ste v celoti izpolnili vse licence tretjih oseb, ki se nanašajo na Vsebino, in naredili vse, kar je potrebno za uspešno posredovanje zahtevanih pogojev končnim uporabnikom.
 • Vsebina ne vsebuje ali namesti virusov, črvov, zlonamerne programske opreme, trojanskih konj ali druge škodljive ali uničujoče vsebine.
 • vsebina ni neželena in ne vsebuje neetične ali neželene komercialne vsebine, namenjene usmerjanju prometa na spletna mesta tretjih oseb ali izboljšanju uvrstitev spletnih mest tretjih oseb v iskalnikih ali nadaljnjim neetičnim ali nezakonitim dejanjem (kot je lažno predstavljanje) ali zavajanju prejemnikov kot do vira materiala (kot je ponarejanje).
 • vsebina ni nespodobna, klevetniška, sovražna ali rasno ali etnično oporečna in ne krši zasebnosti ali pravic tretjih oseb do obveščanja javnosti.

Če vsebino izbrišete, si bo Million Makers razumno prizadeval, da jo odstrani s spletnega mesta in naših strežnikov, vendar se zavedate, da predpomnjenje ali sklicevanje na vsebino morda ne bo takoj na voljo javnosti.

Odgovorni ste za potrebne varnostne ukrepe za zaščito sebe in računalniškega sistema pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugo škodljivo ali uničujočo vsebino. Million Makers sprejme razumne varnostne ukrepe, da prepreči prenos škodljive vsebine iz svojih tehnoloških sistemov v vaše tehnološke sisteme.

Million Makers ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali škodo, ki izhaja iz vašega dostopa ali uporabe spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev ali dostopa ali uporabe spletnih mest, ki niso milijoni proizvajalcev.

Million Makers ima pravico (čeprav ni obveznost), da (i) zavrne ali odstrani kakršno koli Vsebino, ki po mnenju ekipe Million Makers krši katero koli politiko Million Makers ali je na kakršen koli način škodljiva ali oporečna, ali (ii) odpove ali zanika dostop in uporabo spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev kateri koli osebi iz kakršnega koli razloga po lastni presoji podjetja Million Makers.

Pristojbine in plačila

Z nakupom izdelkov in / ali storitev se strinjate, da boste plačali Million Makers in / ali MM Solutions INC in / ali Million Makers LLC in / ali MM LLC in / ali Million Makers Solutions INC in / ali MM LTD. in / ali Million Makers LTD. začetni stroški / pristojbine in letne naročnine, navedene za tak izdelek ali storitev. Plačila bodo zapadla od prvega dne, ko se prijavite za izdelek in / ali storitve, in bodo zajemala mesečno, četrtletno, polletno ali letno obdobje, kot je navedeno ob prijavi in ​​plačilo pristojbin za podaljšanje.

Konfiguracije in cene spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev se lahko kadar koli spremenijo, Million Makers pa so ves čas upravičeni do spreminjanja konfiguracij, provizij, cen in kotacij, pod pogojem, da za v času naročnine, veljati pa začne šele po programu Million Makers in se dogovorite o podaljšanju, nadgradnji ali podaljšanju naročniškega obdobja. S takšnimi spremembami se strinjate, če v treh (3) delovnih dneh od prejema obvestila o milijonih proizvajalcev ali računa, ki vključuje ali napoveduje spremembe pristojbine in / ali cene, pisno ne nasprotujete podjetju Million Makers. Vse cene so izključene in plačate vse davke, dajatve, prelevmane ali takse ali druge podobne dajatve, ki jih davčni organ naloži podjetju Million Makers ali sebi (razen davkov na dohodek podjetja Million Makers) v zvezi z vašim naročilom, razen če podjetju Million Makers ste zagotovili ustrezno potrdilo o nadaljnji prodaji ali oprostitvi za mesto dostave, to je mesto, kjer se izdelki ali storitve uporabljajo ali izvajajo. V primeru sprememb zakonodaje, da se obračuna davek, ki je ali postane neizterljiv, s posledičnim povečanjem stroškov dobaviteljem izdelkov in / ali storitev milijonom proizvajalcem, pri čemer je Million Makers upravičen do zvišanja cen v takšnem obsegu v skladu s tem in za nazaj.

Uporaba vsebine, programske opreme, aplikacij, storitev in materialov tretjih oseb

Million Makers ni pregledal in ne more pregledati vsega gradiva, vključno z računalniško programsko opremo, objavljeno na spletnem mestu, in zato ne more biti odgovoren za njegovo vsebino, uporabo ali učinke. Z upravljanjem spletnega mesta Million Makers ne predstavlja in ne nakazuje, da podpira gradivo, ki je bilo objavljeno, ali da meni, da je tak material točen, koristen ali neškodljiv. Spletno mesto lahko vsebuje vsebino, ki je žaljiva, nespodobna ali drugače sporna, pa tudi vsebine, ki vsebujejo tehnične netočnosti, tiskarske napake in druge napake. Spletno mesto lahko vsebuje tudi gradivo, ki krši pravice do zasebnosti ali obveščanja javnosti ali krši intelektualno lastnino in druge lastniške pravice tretjih oseb, ali če za prenos, kopiranje ali uporabo veljajo dodatni pogoji, navedeni ali nedoločeni. Million Makers ne odgovarja za kakršno koli škodo in / ali škodo, ki je posledica uporabe ali prenosa objav drugih strani na spletnem mestu.

Vsebina objavljena na drugih spletnih straneh

Nismo pregledali in ne moremo pregledati vsega gradiva, vključno z računalniško programsko opremo, ki je na voljo prek spletnih mest in spletnih strani, do katerih vodi MillionMakers.com, in povezave do MillionMakers.com. Million Makers nima nobenega nadzora nad spletnimi mesti in spletnimi stranmi, ki niso izdelovalci milijona, in ni odgovoren za njihovo vsebino ali njihovo uporabo. S povezovanjem na spletno mesto ali spletno stran, ki ni izbrala milijone ustvarjalcev, Million Makers ne predstavlja ali ne nakazuje, da podpira to spletno stran ali spletno stran.

Kršitev avtorskih pravic

Ker Million Makers od drugih zahteva, da spoštujejo njegove pravice intelektualne lastnine, spoštuje tudi pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da gradivo, ki je na spletnem mestu ali je povezano z njim, krši vaše avtorske pravice, vas spodbujamo, da obvestite Million Makers na [e-pošta zaščitena] Million Makers se bo po svojih zmožnostih odzval na vsa takšna obvestila, vključno z odstranitvijo gradiva, ki krši avtorske pravice, ali po potrebi, ali bo onemogočil vse povezave do gradiva, ki krši avtorske pravice. Če želite, da nas opozorite na material, ki krši avtorske pravice, nam pošljite e-pošto, našemu agentu za DMCA morate posredovati naslednje informacije:

(a) elektronski ali fizični podpis osebe, pooblaščene, da deluje v imenu lastnika avtorsko zaščitenega dela;

(b) identifikacija avtorsko zaščitenega dela in lokacija na spletnem mestu domnevno kršitvenega dela;

(c) pisno izjavo, da v dobri veri verjamete, da sporne uporabe ni odobril lastnik, njegov zastopnik ali zakon;

(d) vaše ime in kontaktne podatke, vključno s telefonsko številko in e-poštnim naslovom; in

(e) vaše izjave, da so zgornji podatki v vašem obvestilu točni in da ste zaradi kaznivega zapriseženja lastnik avtorskih pravic ali pooblaščeni za delovanje v imenu imetnika avtorskih pravic.

Kontaktni podatki našega agenta DMCA za obveščanje o zahtevkih glede kršitev avtorskih pravic v ZDA so: MM Solutions Inc., e-pošta: [e-pošta zaščitena]

V primeru uporabnika, ki lahko krši ali večkrat krši avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine Million Makers ali drugih, lahko Million Makers po lastni presoji ukine ali zavrne dostop do spletne strani, izdelkov in / ali Storitve. V primeru takšne odpovedi Million Makers ne bo dolžan nobeni osebi povrniti kakršnih koli zneskov, ki so bili predhodno plačani Million Makers, za kakršno koli odpoved.

Blagovne znamke

Million Makers, logotip Million Makers in vse druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi s spletnim mestom, izdelki in storitvami, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke Million Makers ali dajalcev licence Million Makers. Druge blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in logotipi, ki se uporabljajo v povezavi s spletnim mestom, izdelki in storitvami, so lahko blagovne znamke drugih tretjih oseb, v tem primeru je takšna licenca v izključno korist in za uporabo, če ni drugače določeno ali pa last njihovih lastnikov. Vaša uporaba spletnega mesta vam ne daje pravice ali licence za reprodukcijo ali drugačno uporabo blagovnih znamk Million Makers ali tretjih oseb. Prav tako ne podeljujete nobene pravice ali licence za reprodukcijo ali drugačno uporabo katere koli vaše blagovne znamke, storitvene znamke, grafike in / ali logotipa, razen če to izrecno ne odobrite vi.

Prenehanje

Svojo pogodbo lahko prekinete in zaprete svoj račun pri Million Makers kadar koli, začne veljati zadnji dan naročniškega obdobja, tako da pošljete e-poštno sporočilo na [e-pošta zaščitena] Million Makers lahko prekine svoje razmerje z vami ali lahko kadar koli prekine ali začasno prekine dostop do spletnega mesta, izdelkov in/ali storitev, vključno z uporabo kakršne koli programske opreme,

 • če kršite te pogoje in / ali katero koli drugo pogodbo z Million Makers;
 • če Million Makers utemeljeno sumi, da uporabljate spletno mesto, izdelke in / ali storitve za kršenje zakona ali kršitev pravic tretjih oseb;
 • če Million Makers utemeljeno sumi, da poskušate neupravičeno izkoristiti ali zlorabiti politike Million Makers;
 • če podjetje Million Makers utemeljeno sumi, da spletno mesto, izdelke in / ali storitve uporabljate z namenom goljufanja ali da tretje osebe prevarajo izdelke ali storitve, ki so vam na voljo;
 • če Mill Makers ne plačate nobenega zneska;
 • kršite katero koli veljavno zakonodajo ali predpis. Po ukinitvi vašega računa Million Makers iz zgoraj navedenih razlogov ne bo vrnjeno nadomestilo in zavrnjen vam bo dostop do spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev, vključno z vsemi njegovimi podatki.

Million Makers lahko prekinejo katero koli pogodbo in dostop do vašega računa, če storitve ali kateri koli njihov del po vaši presoji niso več pravno na voljo ali niso tržno izvedljivi.

Če menite, da Million Makers ni opravil ali so storitve pomanjkljive, morate o tem pisno obvestiti Million Makers in omogočiti trideset (30) dni, da Million Makers odpravijo napako. Če Million Makers v tem obdobju ozdravitve odpravi napako, Million Makers ne bo zamudil in ne bo odgovoren za kakršno koli škodo in / ali izgube v zvezi s takšno neplačilom. Če družba Million Makers v tem obdobju zdravljenja ni odpravila napake, lahko naročnino takoj prekinete po pisnem obvestilu Million Makers.

Spremembe vsebine, izdelkov in storitev

Konfiguracije in specifikacije spletnega mesta, vključno z neomejeno vso vsebino, ki je na voljo, izdelke in storitve, se lahko občasno spreminjajo in / ali posodabljajo po izključni presoji Million Makers. Takšne spremembe ali posodobitve vas zavezujejo, razen če take spremembe bistveno zmanjšajo funkcionalnost in vrednost spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev.

Omejitev garancij milijonov proizvajalcev, dobaviteljev in dajalcev licence

Million Makers jamči kupcem plačanih izdelkov in / ali storitev Million Makers, pod pogojem, da so ti kupci plačali vse zapadle honorarje in sicer ne izpolnjujejo nobenih obveznosti do Million Makers, razpoložljivosti izdelkov in / ali storitev („uptime“) osemindevetdeset odstotkov (98%) na mesec. Če iz razloga, ki ga je mogoče pripisati zgolj Million Makers, uptime ne bo izpolnjen, Million Makers ne bo dolžan plačati kakršne koli "likvidirane škode", izdelki in / ali storitve niso dostopni v nasprotju z uptime. Strinjate se, da bi bilo težko določiti znesek škode, ki bi vam nastala, če ne bi bila dosežena nadgradnja. Strinjate se tudi, da zgornji razpored odškodnin ne bo povzročil kakršne koli unovčene škode, ki bi povzročila kakršno koli verjetno izgubo in znesek vaše dejanske izgube. Če pa vam izdelki in / ali storitve niso na voljo iz razloga, ki ga je mogoče pripisati podjetju Million Makers za nadaljnje obdobje petih (5) dni ali več, lahko sporazum takoj takoj začnete pisno odpovedovati in lahko zahtevate vrnitev pristojbin, ki ste jih plačali v zvezi z nerazpoložljivimi izdelki in / ali storitvami, sorazmerno s preostalim neuporabljenim rokom vaše pogodbe.

Million Makers in njegovi dajalci licenc ne dajejo nobenih jamstev ali izjav v zvezi s spletnim mestom, izdelki in storitvami ali katerim koli povezanim spletnim mestom ali njegovo vsebino, vključno z vsebino, informacijami in gradivi na njih ali natančnostjo, popolnostjo ali pravočasnostjo vsebine. , informacije in gradiva. Prav tako ne jamčimo ali izjavljamo, da bo vaš dostop do ali uporaba spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev ali katerega koli povezanega spletnega mesta nemoten ali brez napak ali pomanjkljivosti, da bodo napake odpravljene ali da bodo spletna stran, izdelki , in / ali storitve ali katero koli povezano spletno mesto ne vsebuje računalniških virusov ali drugih škodljivih komponent. Ne prevzemamo odgovornosti in ne odgovarjamo za kakršno koli škodo ali viruse, ki bi lahko okužili vašo računalniško opremo ali drugo lastnino zaradi vaše uporabe izdelkov ali storitev ali vašega dostopa do, uporabe ali brskanja po Spletno mesto ali vaše nalaganje ali nalaganje katere koli vsebine s spletnega mesta ali nanj. Če niste zadovoljni s spletnim mestom, je vaše edino pravno sredstvo prekinitev uporabe spletnega mesta.

Noben nasvet, rezultat ali informacija, bodisi ustna ali pisna, ki ste jo dobili od Million Makers ali prek spletnega mesta, ne daje nobene garancije, ki ni izrecno navedena v tem dokumentu. Million Makers ni nujno, da podpira, podpira, sankcionira, spodbuja ali se strinja s katero koli vsebino ali katero koli uporabniško vsebino ali kakršnim koli mnenjem, priporočilom, vsebino, povezavo, podatki ali nasveti, izraženimi ali implicitnimi v njih, in Million Makers izrecno zavrača vsako odgovornost povezava z uporabniško vsebino in katero koli drugo vsebino, materiali ali informacijami, ki so na voljo na ali prek spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev, ki so jih ustvarili ali zagotovili uporabniki ali druge tretje osebe.

Upoštevajte, da nekatere jurisdikcije morda ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev, zato nekatere od zgornjih izključitev morda ne veljajo za vas. Preverite lokalne zakone glede morebitnih omejitev ali omejitev glede izključitve implicitnih garancij.

Omejitev odgovornosti milijonov proizvajalcev, dobaviteljev in dajalcev licence

Nobena stranka, njene podružnice in podružnice, njihovi direktorji, uradniki, uslužbenci ali zastopniki in drugi zastopniki v nobenem primeru ne bodo odgovorni za posredno, posledično, naključno, posebno ali kazensko škodo, vključno z izgubljenim dobičkom in prekinitev poslovanja, bodisi pogodbeno ali odškodninsko, vključno z malomarnostjo, ki izhaja na kakršen koli način zaradi uporabe spletnega mesta, izdelkov, storitev in / ali njihove vsebine ali katerega koli spletnega mesta s hiperpovezavami, tudi če je taka stranka izrecno obveščena o možnosti take škode. Z izjemo škode, povezane z zakonito dokazano ali priznano kršitvijo intelektualne lastnine, ki jo povzročijo izdelki in / ali storitve, ki jih dobavi stranka brez kakršne koli vsebine tretjih oseb, v nobenem primeru odgovornost stranke ne sme preseči skupnih vsot, ki so jih med vami prejeli Million Makers dvanajst (12) mesecev neposredno pred datumom, ko je škoda prvič nastala.

Vaše izjave in garancije

Izjavljate in jamčite, da bo vaša uporaba spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev v skladu s katerim koli sporazumom med vami in Million Makers, Million Makers Pravilnik o zasebnosti, teh pogojev in z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi, vključno brez omejitev z lokalnimi zakoni ali predpisi v vaši državi, zvezni državi, mestu ali drugem vladnem območju, v zvezi s spletnim ravnanjem in sprejemljivo vsebino ter vključno z vsemi veljavnimi zakoni glede prenosa tehničnih podatkov podatke, izvožene iz države, v kateri prebivate, in s katero koli drugo veljavno politiko ali pogoji.

Odškodnina

Ob upoštevanju omejitev, določenih v tej pogodbi, se pogodbenici strinjata, da se bosta medsebojno branili, odškodovali in obdržali neškodljive, vključno s svojimi hčerinskimi in pridruženimi družbami, njihovimi direktorji, častniki, zaposlenimi ali zastopniki in pred drugimi zahtevki, izgubami, odškodnina, obveznosti in stroški (vključno, vendar ne omejeno na razumne odvetniške stroške in sodne stroške), ki izhajajo iz, se nanašajo na ali so v zvezi z:

 • bistvena kršitev teh pogojev ali katerega koli dogovora med pogodbenicama, ali
 • kakršne koli navedbe, da kakršne koli informacije ali gradivo (vključno z vsebino) kršijo katere koli pravice katere koli tretje osebe.

Razumete in se strinjate, da ste z uporabo izdelkov in / ali storitev izključno odgovorni za vse podatke, vključno z osebnimi podatki, zbranimi ali obdelanimi prek naših izdelkov in / ali storitev. Bomo zagotovili, povrnili škodo in obdržali podjetje Million Makers brez kakršnih koli omejitev za vso škodo v zvezi z (domnevnimi) kršitvami katere koli zakonodaje o zasebnosti z uporabo izdelkov in / ali storitev pod vašim računom.

Ostalo

Vsaka stranka mora skleniti ustrezno zavarovanje za kritje svojih tveganj iz tega naslova, vključno, vendar ne omejeno na splošno zavarovanje in / ali zavarovanje odgovornosti izdelka. Kar zadeva varnost, zaupnost in celovitost podatkov, je vsaka stranka odgovorna za vzdrževanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zaščito podatkov, ki se obdelujejo v svojih sistemih in sistemih tretjih oseb, ki jih vpletena stranka uporablja.

Million Makers ne bo odgovoren za kakršno koli zamudo pri izvajanju ali neizpolnitev katere koli svoje obveznosti do vas zaradi dogodkov, na katere ne moremo vplivati.

Million Makers vas bodo nemudoma pisno obvestili o razlogih za zamudo ali zaustavitev (in verjetno trajanje) in sprejeli vse razumne ukrepe za odpravo zamude ali zaustavitve.

Arbitražni jezik je angleški. Katero koli razsodbo, sodbo ali poravnavo, izdano na podlagi take arbitraže, lahko za izvršitev izda katero koli sodišče s pristojno jurisdikcijo.

Če se za kateri koli del teh pogojev šteje, da je neveljaven ali neizvršljiv, se ta del razlaga tako, da odraža prvotni namen pogodbenic, preostali deli pa ostanejo v polni veljavi in ​​veljavi. Če se katera koli stranka odpove kateremu koli pogoju ali pogoju teh pogojev ali kateri koli kršitvi teh pogojev, se v nobenem primeru ne bo odpovedala takemu pogoju ali kakršni koli poznejši kršitvi. Pravice v skladu s temi pogoji lahko dodelite samo kateri koli stranki, ki pisno soglaša s pogoji teh pogojev in se strinja z njimi. Million Makers lahko svoje pravice v skladu s temi pogoji določi po lastni presoji. Ti pogoji bodo zavezujoči in bodo veljali v korist strank, njihovih naslednikov in dovoljenih dodelitev. Strinjate se, da zaradi pogojev ali vaše uporabe spletnega mesta, izdelkov in / ali storitev med vami in nami ne obstaja nobeno skupno podjetje, partnerstvo, zaposlitev ali agencijski odnos.

Posebna opomba o otrocih

Spletno mesto ni zasnovano ali namenjeno otrokom, mlajšim od 16 let, in otroci, mlajši od 16 let, naših izdelkov in storitev ne smejo kupiti. Osebnih podatkov namerno ne zbiramo od obiskovalcev, mlajših od 16 let Če ste mlajši od 16 let, nam ne smete posredovati nobenih osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, morate spletno mesto uporabljati samo s soglasjem staršev ali skrbnika.

 

Opomba* Kot pravilo, ne delimo ali prodajamo podatkov naših strank z nobeno tretjo osebo, dokler in razen, če je izbrana storitev, obdelana s strani naših partnerjev, sodelavcev, ponudnikov storitev. Vaši podatki so strogo zaupni v skladu z našo politiko zasebnosti.